ÜNİP

(Üniversitelerarası İşbirliği Programı)

Hakkımızda

ÜNİP, Üniversitelerarası İşbirliği Programının kısaltmasıdır. ÜNİP protokolü, Programa katılan üniversitelerin ön lisans ve lisans eğitim-öğretiminde yapacakları işbirliği, öğretim üyelerinin lisansüstü eğitim-öğretim programlarında görevlendirilmesi esasları ile ortak lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıt olacak öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlilerinin belirlenmesi esaslarını; ortak bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projelerinin hazırlanması esaslarını; bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmaların geliştirilmesi amaçlayan projedir.

ÜYE ÜNİVERSİTELER

Duyurular

Haberler

 • 18. Üniversitelerarası İşbirliği Programı(ÜNİP) toplantısı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde gerçekleşti. Yaklaşık 50 üniversitenin üyesi olduğu ÜNİP’in 2018–2019 dönem Başkanlığını Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın özverili çalışmalarıyla Iğdır Üniversitesi aldı.

  Cumhuriyet Üniversitesi Mihmandar Uygulama Oteli’nde düzenlenen toplantıya, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ile ÜNİP’e üye üniversitelerin Rektör Yardımcıları ve ÜNİP temsilcileri katıldı.   
 • 27.06.2018 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde yapılan 18. ÜNİP toplantısı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim YILDIZ’ın selamlama konuşması ve ÜNİP Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN’in “ÜNİP Hakkında Bilgilendirme” başlıklı sunumla başlamıştır. Selamlama konuşması ve sunumun ardından Rektörler Kurulu ile Lisans Eğitim Komisyonu, Lisansüstü Eğitim Komisyonu, Bilimsel Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu ve Ortak Proje Komisyonu eş zamanlı olarak toplanmış ve gündemdeki konuları ele almışlardır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 18. ÜNİP Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

  1- ÜNİP dönem başkanlığını yürütmek üzere Iğdır Üniversitesi’nin talebi kabul edilmiştir.

  2- ÜNİP’e üye olmak üzere müracaatta bulunan; Kayseri Üniversitesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin ÜNİP’e katılım taleplerinin kabul edilmesi uygun görülmüştür.

  3- ÜNİP web sayfasında yeterli hale getirilmesi ve üyeler tarafından aktif olarak kullanılmasının sağlanması

  4- Komisyonların aktif olarak çalıştırılması

  5- TEKNOKENT olarak üniversiteler arasında yeterli iş birliğinin sağlanması

  6- ÜNİP’e üye üniversiteler arasında araştırma ve inovasyon Konularında ve BAP ve/veya TÜBİTAK vb. projelerde yeterli işbirliği ve desteğin sağlanması hususunda çalışmalar yapılması

  7- İleri araştırma merkezlerinin ortak kullanımı ile ilgili çalışmaların yapılması

  8- Ekip ve ekipmanlar açısından üye üniversiteler arasında bilgi yetersizliğinin giderilmesi, ortak kullanıma teşvik edilmesi

  9 – Lisans Eğitim Komisyonu toplantısında yapılan tekliflere bağlı olarak,

  – Komisyon başkanlığına Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Celaleddin GÖZÜAÇIK seçilmiştir.

  – Not dönüşüm tablolarında ÜNİP’e üye üniversitelerde birlik olması için YÖK’ün belirlediği not dönüşüm tablosunun kullanılması

  – Yüksekokulların yatay değil dikey büyümesi sağlanması hususunda çalışmalar yapılması

  – Yabancı öğrencilerin kontenjan paylaşımı hususunda çalışmalar yapılması

  – Özel öğrenci konusunda ÜNİP’e üye üniversitelerin birbirine kolaylık sağlamasının desteklenmesi

  – Yaz dönemlerinde ÜNİP Koordinatörü üniversite tarafından ÜNİP kapsamındaki üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencilerinin kaynaşması için bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi

  – Komisyonda sorumlu öğretim üyelerinin mensup olduğu üniversite tarafından belirlenerek ÜNİP sekreteryalığını yapan üniversiteye bildirilmesi

  – Üniversiteler tarafından belirlenen dikey geçiş kontenjanlarının ve yatay geçiş kontenjanlarının dikkate alınması hususunda YÖK’e görüş sunulması

  – ÜNİP’e bağlı üniversiteler arasında lisans düzeyinde iş birliğinin genişletilmesi için, farklı üniversitelerden dersler alınması

  – Lisansta öğrenci gelmediği için bazı bölümler kapanma tehdidi altındadır. Buna mukabil bu bölümlerde öğretim üyesi sayısı fazla olduğu için misafir öğretim üyesi hareketliliğinin desteklenmesi

  – ÜNİP’e üye üniversiteler arasında lisans seviyesinde özel öğrenci veya FARABİ Programı kapsamında öğrenci hareketliliğinin yeterli seviyeye çıkarılması

  10 – Lisansüstü Eğitim Komisyonu toplantısında yapılan tekliflere bağlı olarak,

  – Komisyon başkanlığına Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Süleyman TEMEL seçilmiştir

  – Kontenjanlar Nisan ve Kasım aylarında olmak üzere 2 dönem kapsamında açılması

  – Web sayfa sıkıntısının giderilip daha işlevselleştirilmesi

  – Gelen öğrencilerin yakın takibi için önlemler alınması (İkinci danışman atanması, öğrenci takibinin enstitüye verilmesi vs. gibi)

  – ÜNİP kapsamında enstitü müdürlerinin de toplantıya katılmasının teşvik edilmesi

  – ÜNİP kapsamında üniversitelerin komisyonlarında görev alan üyeler arasında e posta veya whatsapp grubu kurulup üniversiteler arası etkin ve hızlı iletişimin sağlanması

  – Dışarıdan gelecek tez jüriliklerinde ÜNİP kapsamındaki üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerine tercihte öncelik verilmesi

  – Lisansüstü Kontenjan açmaları konusunda ÜNİP kapsamındaki üniversitelere tavsiyede bulunulması

  11- Bilimsel Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu toplantısında yapılan tekliflere bağlı olarak,

  – Komisyon başkanlığına Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Halil KAYADUMAN seçilmiştir

  – Dönem başkanı olan üniversitenin, ivedilikle ÜNİP üyesi üniversitelerden ÜNİP koordinatörü ve komisyon sorumlularını iletişim bilgileriyle birlikte belirlemelerini talep etmesi

  – Sorumlu üniversitenin komisyon başkanlarının öncülüğünde ilgili komisyon üyeleri arasında haberleşme ve koordinasyonu hızlandırmak için iletişim gruplarının (e-posta, whatsapp vb. gibi) kurulması.

  – Komisyon üyesi öğretim üyeleri arasında ayrıca toplantı yapılmasının koordinasyon ve verimliliği artırmak adına teşvik edilmesi.

  12- Ortak Proje Komisyonu toplantısında yapılan tekliflere bağlı olarak,

  – Komisyon başkanlığına Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali KUYAKSİL seçilmiştir.

  – ÜNİP üyesi üniversite Bilimsel Araştırma Birimi Koordinatörlerinin (BAP) ÜNİP komisyonlarında aktif olarak görev almaları

  – Bilimsel Araştırma Proje değerlendirmelerinde sıkıntı yaşanan hakem seçimi ve atamalarında ÜNİP üyesi üniversitelerin BAP hakem havuzlarının paylaşımı

  – Ulusal ve/veya Uluslararası sempozyumlarda ÜNİP üyesi üniversite öğretim üyelerine katılım kolaylığı sağlanması

  – ÜNİP üyesi üniversitelerin sahip olduğu araştırma ve geliştirme olanaklarının duyurulması ve paylaşılması amacıyla ilgili birimlerin web bağlantı adreslerinin ÜNİP web sayfasında ilan edilmesi

  – ÜNİP üyesi üniversitenin kendi BAP birimi bünyesinde Rektörlük Güdümlü Projeleri ile ÜNİP kapsamında yapılacak çalışmalara destek sağlaması

  – Ortak olarak yapılan bilimsel ve/veya sosyal faaliyetlerin artırılması

  – Yerelde yapılan bilimsel ve/veya sosyal faaliyetlerin ÜNİP kapsamındaki üniversitelere yeterince duyurulması ve kendi aralarında birbirlerine destek olunması   

İLETİŞİM

Adres

Baberti Külliyesi
Bayburt, 69000
TÜRKİYE

Telefon:

(458) 211-1153